Relaxačný kurz: Spoznaj svoje telo

22. júla 2017, Bratislava. Život prináša mnohé zmeny a ja som vďaka ďalšiemu (prebiehajúcemu) vzdelávaniu v oblasti terapií začala objavovať aj iné rozmery, ktoré ponúka pohyb. Kurzy pre ženy organizujem už veľa rokov, tento som sa však rozhodla postaviť na celkom iných základoch. Viac v časti Kurzy.