Halka a Oriental Essence

Halka – tanečnica, lektorka a choreografka

Okrem klasického tanca počas štúdií na vysokej škole v Rusku sa venovala krátko viacerým tanečným štýlom. Orientálny tanec tancuje od roku 2006. Ukončila rekvalifikačný ročný kurz Lektor orientálneho tanca, akreditovaný českým ministerstvom školstva.

Je spoluzakladateľkou medzinárodného festivalu Pressburg Dance Fest, je členkou prestížnej medzinárodnej tanečnej skupiny Kazafy Troup pod vedením známeho tanečníka Mohameda Kazafyho, Eleny Dahabeya a Karoliny Strauss Idris. Je umeleckou vedúcou úspešnej skupiny Oriental Essence a ako lektor pomáha v rozvoji viacerých sólových tanečníc ich prípravou na individuálnych hodinách.

Pravidelné hodiny pre rôzne pokročilosti (vrátane prípravy začínajúcich lektoriek) vedie v Bratislave a v okolí, semináre vyučuje doma aj v zahraničí. Zúčastňuje sa národných súťaží v okolitých krajinách ako porotca.
thajskoporota
Raks by the Sea Thailand

Oriental Essence
je tanečná skupina zameraná na tance orientu, no aj na čoraz populárnejšie tanečné spojenia týchto tancov s inými štýlmi.
OEjpg